Trang chủ » Dịch vụ » Dịch vụ mua bán tên miền

Dịch vụ mua bán tên miền

(Ngày đăng: 26/11/2015)

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN

 

STT PHÂN LOẠI TÊN MIỀN GIÁ
1 Việt Nam .vn 830.000 VNĐ
.com.vn 700.000 VNĐ
.net.vn 700.000 VNĐ
.biz.vn 700.000 VNĐ
.org.vn 400.000 VNĐ
.gov.vn 400.000 VNĐ
.info.vn 400.000 VNĐ
.health.vn 400.000 VNĐ
.name.vn 60.000 VNĐ
.edu.vn  400.000 VNĐ
2  Quốc tế .com 260.000 VNĐ
.net 260.000 VNĐ
.info 278.000 VNĐ
.org 270.000 VNĐ
.biz 280.000 VNĐ
.mobi 445.000 VNĐ
.xyz 285.000 VNĐ
.pw 245.000 VNĐ
.co 605.000 VNĐ
.me 605.000 VNĐ
.club 385.000 VNĐ
.click 245.000 VNĐ
.us 200.000 VNĐ
.eu 245.000 VNĐ
.ws 455.000 VNĐ
.cc 460.000 VNĐ
.tv 605.000 VNĐ
.jp 1.135.000 VNĐ
3  TÊN MIỀN MỚI .bike 685.000 VNĐ
.clothing 685.000 VNĐ
.guru 685.000 VNĐ
.singles 685.000 VNĐ
.plumbing 685.000 VNĐ
.camera 685.000 VNĐ
.today 455.000 VNĐ
.company 455.000 VNĐ
.support 455.000 VNĐ
.email 455.000 VNĐ
.education 455.000 VNĐ
.technology 455.000 VNĐ
.holdings 1.155.000 VNĐ
.ventures 1.155.000 VNĐ
.restaurant 1.155.000 VNĐ
.university 1.155.000 VNĐ
.furniture 1.155.000 VNĐ
.engineering 1.155.000 VNĐ

 

 

 

Dịch vụ khác:

Dịch vụ SEO/Adwords

Khi đã có trong tay một website chuyên nghiệp, đẹp như ý và phù hợp với sản ...